Katja Keij is werkzaam voor Bricks Advocaten Huurrecht & Vastgoed


mr. Katja Keij (advocaat)

Heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 is zij afgestudeerd in het privaatrecht en in het strafrecht. Na haar afstuderen is zij ruim drie en een half jaar als advocaat werkzaam geweest bij Simmons & Simmons in Rotterdam en in Amsterdam. Zij heeft deelgenomen aan de Law Firm School, die zij in 2010 succesvol heeft afgerond. Voorts heeft zij in juni 2016 de specialisatieopleiding Huurrecht van de Vereniging voor Huurrecht Advocaten cum laude afgerond. Katja was in 2017 en 2018 commissielid van de NRW (Nederlandse Raad Winkelcentra) New Generation. Zij is tevens lid van de Vereniging voor Huurrecht Advocaten.
 
Katja heeft een brede ervaring in het vastgoedrecht, waaronder in het huurrecht, bouwrecht, koop/verkoop en meer algemeen verbintenisrechtelijke kwesties. Zij publiceert regelmatig over de hiervoor genoemde onderwerpen, onder andere in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, bij welk tijdschrift zij tevens vaste medewerker is. Van het in 2018 uitgegeven Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte (N. Amiel e.a. (red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: Den Hollander 2018) is Katja co-auteur.
 
Sinds 1 september 2012 is Katja werkzaam bij BRICKS Advocaten, waar zij zich met name toelegt op het procederen en adviseren ter zake het bouwrecht en het huurrecht voor bedrijfsruimte.
 
Katja Keij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:
huurrecht bedrijfsruimte.
 
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
 

Ga naar de LinkedIn pagina van BricksAdvocatenGa naar de facebook-pagina van Bricks Advocaten